Na stronie tej, znajdą Państwo aktualne informacje dotyczące naszej szkoły, jej najważniejszych osiągnięć, systemu rekrutacji, kadry nauczycielskiej, naszych uczniów oraz wszystkie inne ciekawostki jej dotyczące. Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Turobinie to dobra szkoła z historią i tradycjami, w której liczy się nie tylko nauka, ale także dobre wychowanie oraz przede wszystkim bezpieczeństwo uczniów.

         

AKTUALNOŚĆI 2020 - 2021



KOMUNIKAT:

W okresie od 24 października do 8 listopada 2020 roku uczniowie szkół branżowych I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art.15f specustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19




PLAN ZAJĘĆ 2020-2021


plan zajęc 2020-2021



Podanie o przyjęcie

do Rzemieślniczej Szkoły Branżowej

I stopnia  w Turobinie na rok szkolny 2020 -2021





Zapraszamy na nową wersję strony internetowej naszej szkoły




  Pismo przewodnie dot opracowania zagadnień kursu dokształcającego I stopnia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych



Zagadnienia do opracowania  w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych z poszczególnych przedmiotów



 Podanie

Egzaminy czeladnicze, mistrzowskie oraz sprawdzające przeprowadzane przez Izby Rzemieślnicze

czytaj

 

Spotkanie mistrzów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli przedmiotów  ogólnokształcących i przedstawicieli organu prowadzącego  szkołę ... czytaj całość

 
 

  RZEMIEŚLNICZA SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA W TUROBINIE 2020
design by:WNHacker