Na stronie tej, znajdą Państwo aktualne informacje dotyczące naszej szkoły, jej najważniejszych osiągnięć, systemu rekrutacji, kadry nauczycielskiej, naszych uczniów oraz wszystkie inne ciekawostki jej dotyczące. Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Turobinie to dobra szkoła z historią i tradycjami, w której liczy się nie tylko nauka, ale także dobre wychowanie oraz przede wszystkim bezpieczeństwo uczniów.

         AKTUALNOŚĆI 2021 - 2022

Harmonogram zajęć słuchaczy Rzemieślniczej Szkoły
Branżowej II stopnia w Turobinie sem. II

HARMONGRAM ZAJĘĆ SŁUCHACZY
RZEMIEŚLNICZEJ SZKOŁY BRANŻOWEJ II STOPNIA W TUROBINIE

W FORMACIE PDF


AKTUALNOŚĆI 2020 - 2021REKRUTACJA

Przyjmujemy zapisy słuchaczy

do Branżowej Szkoły II stopnia w Turobinie

w zawodach:

Technik pojazdów samochodowych[311513],

Technik transportu drogowego[311927]

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki[311515]

Technik mechanik[311504]

Technik inżynierii sanitarnej[311218]

Technik technologii drewna[311922]

Technik robót wykończeniowych w budownictwie[311219]

Technik budownictwa[311204]

Technik usług fryzjerskich[514105]

Technik żywienia i usług gastronomicznych[343404]

Technik technologii żywności[314403]

tel:  84 6833224
        695376640
e-mail: : rzsz.turobin@onet.eu

Warunki przyjęcia do szkoły:

        -   świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia, albo zasadniczej szkoły zawodowej       wraz ze świadectwem kwalifikacyjnym zawodowym,
-   zaświadczenie lekarskie o  braku przeciwskazań do wykonywania wybranego zawodu.

Podanie:  

KOMUNIKAT:

W okresie od 24 października do 8 listopada 2020 roku uczniowie szkół branżowych I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art.15f specustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19
PLAN ZAJĘĆ 2020-2021


plan zajęc 2020-2021Podanie o przyjęcie

do Rzemieślniczej Szkoły Branżowej

I stopnia  w Turobinie na rok szkolny 2021 -2022

Zapraszamy na nową wersję strony internetowej naszej szkoły
  Pismo przewodnie dot opracowania zagadnień kursu dokształcającego I stopnia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowychZagadnienia do opracowania  w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych z poszczególnych przedmiotów Podanie

Egzaminy czeladnicze, mistrzowskie oraz sprawdzające przeprowadzane przez Izby Rzemieślnicze

czytaj

 

Spotkanie mistrzów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli przedmiotów  ogólnokształcących i przedstawicieli organu prowadzącego  szkołę ... czytaj całość

 

  RZEMIEŚLNICZA SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA W TUROBINIE 2022
design by:WNHacker