Na stronie tej, znajdą Państwo aktualne informacje dotyczące naszej szkoły, jej najważniejszych osiągnięć, systemu rekrutacji, kadry nauczycielskiej, naszych uczniów oraz wszystkie inne ciekawostki jej dotyczące. Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Turobinie to dobra szkoła z historią i tradycjami, w której liczy się nie tylko nauka, ale także dobre wychowanie oraz przede wszystkim bezpieczeństwo uczniów.

         

AKTUALNOŚĆI 2019 - 2020


Bezpieczny wypoczynek w 2020r


Artykuł MENPLAN ZAJĘĆ 2020-2021


.................................................Podanie o przyjęcie

do Rzemieślniczej Szkoły Branżowej

I stopnia  w Turobinie na rok szkolny 2020 -2021

OGŁOSZENIE

Rozdanie świadectw za rok szkolny 2019 - 2020

od 24.06.2020 w sekretariacie szkoły.
PLAN KONSULTACJI DLA UCZNIóW

OD 01 czerwca 2020r

Plan konsultacji 0od 01.06.2020


Zapraszamy na nową wersję strony internetowej naszej szkołyRzemieślnicza Szkoła Branżowa I Stopnia w Turobinie wprowadza kształcenie na odległość od 25.03.2020r do 10.04.2020. Szczegóły na nowej stronie:

https://szkolabranzowa.rszbturobin.pl/
  Pismo przewodnie dot opracowania zagadnień kursu dokształcającego I stopnia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowychZagadnienia do opracowania  w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych z poszczególnych przedmiotów Podanie

Egzaminy czeladnicze, mistrzowskie oraz sprawdzające przeprowadzane przez Izby Rzemieślnicze

czytaj

 

Spotkanie mistrzów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli przedmiotów  ogólnokształcących i przedstawicieli organu prowadzącego  szkołę ... czytaj całość

 
 

  RZEMIEŚLNICZA SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA W TUROBINIE 2020
design by:WNHacker