Spotkanie mistrzów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli przedmiotów  ogólnokształcących i przedstawicieli organu prowadzącego  szkołę

W spotkaniu udział wzięli:

Starszy Cechu Rzemiosł Różnych i Drobnej Przedsiębiorczości w Biłgoraju Jan Pyznarski, kierownik biura Cechu Krystyna Dycha, pracownik biura Cechu Edward Beda, wójt gminy Turobin Alfred Sobótka, pierwszy dyrektor i współzałożyciel szkoły Zbigniew Polklepa, pani Agata Godula mistrz zawodu piekarz i cukiernik, pan Gustaw Tomiło mistrz zawodu piekarz i cukiernik, pan Roman Kaproń mistrz zawodu kucharz, pan Tomasz Puławski i pan  Piotr Puławski mistrzowie zawodu stolarz, pan Krzysztof Podkościelny mistrz zawodu mechanik pojazdów samochodowych, jak również nauczyciele i pracownicy naszej szkoły: Ryszard Mróz-dyrektor, Bugała Janusz, Brzozowska Justyna, Góra Anna, Kowalik Bartłomiej, Omiotek Maria, Peichert Danuta, Polski Ryszard, Skiba Adam, Sobstyl Marzena, Tomiło Urszula, Zwolak Zofia, Bielak Irena Biziorek Anna, Koziołkiewicz Jadwiga.


Głównym celem naszego spotkania jest poszukiwanie efektywnych metod wszechstronnego kształcenia uczniów w wybranych przez nich zawodach. Powinniśmy dążyć do współpracy wszystkich organów naszej szkoły. Wzajemne poznanie się, wymiana doświadczeń, osiągnięcia i sukcesy  budują wizerunek naszej szkoły, jej postrzeganie przez lokalną społeczność. Jest to pierwsze spotkanie i mamy nadzieję, że wspólnie wypracujemy formułę kolejnych spotkań. Wszyscy pracujemy z młodym człowiekiem, wchodzącym w dorosłe życie, który ma: własne cele i marzenia, niespełnione zamiary i plany. Wychowanie to proces ciągły. Jeśli dobrze połączymy nasze działania: nauczyciele-wychowawcy, mistrzowie praktycznej nauki zawodu, rodzice to będziemy mieli mniej problemów, a więcej sukcesów. Słowa uznania należą się, tym mistrzom nauki zawodu, którzy na bieżąco informują szkołę o przebiegu praktyki w zakładzie, oby to była powszechna forma kontaktu. Słowa podziękowania składamy organowi prowadzącemu: Cech Rzemiosł Różnych i Drobnej Przedsiębiorczości w Biłgoraju w osobie Pana Prezesa Jana Pyznarskiego za wsparcie merytoryczne naszych działań.

 

design by:WNHacker